Mobilitzacions

Mobilitzar es pot definir com fer mòbil o movible.

Quan parlem de les mobilitzacions de persones amb dependència  ens referim a moure-les o fer-les moure al llarg del dia per la realització de les activitats de la vida diària:

  • girar-se en el llit
  • incorporar-se i tombar-se en el llit
  • aixecar-se o seure el llit, cadira o vàter
  • canviar la postura en sedestació
  • caminar distàncies curtes per interiors
  • caminar per exteriors
  • pujar i baixar escales
  • desplaçar-se amb  cadira de rodes per interiors
  • desplaçar-se aamb cadira de rodes per exterior
  • realitzar les AVD de higiene, vestit o instrumentals de forma autònoma

Pot ser que la persona amb dependència presenti una d’aquestes característiques quan parlem de mobilitat:

  • té dificultat per aixecar-se de la cadira o llit, i amb una mica d’ajuda té prou
  • necessita ajuda per poder desplaçar-se a peu o amb cadira de rodes
  • li és difícil girar-se  en el llit
  • és totalment dependent en els canvis posturals ja que la persona té una paràlisis severa o molt poca força
  • totalment dependent en les transferències
  • sigui dependent en alguna o totes les AVD

Objectius de fomentar la mobilització del usuari:

Objectiu general:

Mantenir l’autonomia de la persona en les mobilitzacions el màxim de temps possible

Objectius específics:

  • treballar la força i la movilitat de la persona amb dependència el màxim de temps possible
  • col·laborar en la realització de les AVD, el màxim de temps possible
  • donar seguretat i confiança a la persona cuidada perquè segueixi realitzant les AVD de forma autònoma o perquè és desplaci amb l’ús d’un producte de suport o sense.

El cuidador ha de tenir en compte::

  • Fer les mobilitzacions amb seguretat, tant per la persona amb dependència com per ell mateix.
  • utilitzar en cada moment el producte de suport més adequat per evitar fer mal o fer-se mal
  • mantenir els productes de suport que s’utilitzen en bon estat
  • procurar que la postura que adopta el cuidador alhora de fer les mobilitzacions sigui la més adequada per mantenir l’estabilitat i evitar una lesió d’esquena

Podreu llegir més articles sobre mobilització en les persones grans o amb dependència entrats en la pàgina BLOG.  Per trobar-los cliqueu a la categoria:  Mobilitzar.