Reserves d’estacionament per mobilitat reduïda

Les reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda són aquelles que es troben senyalitzades en les poblacions amb una marca generalment groga en el terra i amb un cartell vertical.

La finalitat d’aquestes reserves és la de facilitar l’accessibilitat a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat que li dificulti la mobilitat, i per tant, l’accès als seus llocs de treball, a establiments públics o privats o als seus domicilis. D’aquesta manera es fomenta l’autonomia personal i la possibilitat d’una millor integració social de la persona.

Així, doncs, cal tenir en compte que només hi poden estacionar els vehicles que transportin el titular d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. En cap cas s’ha d’utilitzar la reserva si no es té targeta d’aparcament o no s’hi porta la persona titular de la targeta.

La targeta d’aparcament s’ha de deixar ben visible pel costat on hi apareix el tipus de targeta que és (si titular conductor i no)

Aquestes reserves poden ser de 2 modalitats:

  • places de caràcter general, qualsevol persona amb targeta d’aparcament hi podrà aparcar. Són places que es distribueixen per les ciutats i pobles per facilitar l’accés als serveis públics i privats a les persones amb mobilitat reduïda.

  • places personalitzades, són reseves on hi consta una matrícula o més, en aquest cas només hi podrà aparcar el vehicle o vehicles en qüestió fent ús sempre de la targeta d’aparcament. Habitualment aquestes reserves es concedeixen a titulars de targeta que hagin d’aparcar habitualment en una adreça concreta, ja sigui a prop del seu domicili o a aprop del lloc de treball.

Per sol·licitar una reserva personalitzada cal que l’interessat faci un sol·licitud formal (entri una instància a l’oficina d’atenció al cuitadà) a l’Ajuntament de la població on està empadronat.

Atenció: la normativa que regeix la concessió o no d’una plaça personalitzada és de l’Ens local on es sol·licita. Cada Ajuntament disposa de les seves ordenances municipals referent a la concessió d’una reserva d’aparcament amb matrícula.