Úlceres per pressió (UPP)

Definició:

l’afectació d’origen isquèmic de la pell produïda per una força compressiva mantinguda, per fricció o per cisalla.

Aquestes lesions es produeixen a les persones que per raons ja sigui físiques com cognitives no poden fer canvis posturals per si mateixes. També es donen a persones que degut a problemes de falta de sensibilitat en alguna zona del seu cos no perceben el dolor, i per tant no identifiquen quan hi ha alguna superfície o objecte que els hi està pressionant.

Les UPP tant es poden produir quan la persona està asseguda, com quan està estirada.

Cal remarcar que un dels objectius més bàsics dels cuidadors ha de ser la prevenció ja que qualsevol lesió a la pell pot influenciar negativament a l’estat general de la persona dependent. Podreu llegir articles sobre com prevenir o tractar les úlceres per pressió en la pàgina BLOG.  Per trobar-los cliqueu a la categoria:  UPP.

Un  cop ja instaurada la UPP cal sobretot demanar atenció sanitària el més aviat possible per evitar complicacions i seguir treballant per la prevenció de l’empitjorament.

Factors que afavoreixen l’aparició de les UPP

FACTORS EXTRÍNSECS O EXTERNS

   • manteniment d’una compressió en algun lloc del cos durant més de 2 hores
   • realitzar una força tangencial paral·lela a la pell que origina una fricció massa forta
   • produir acció de cisalla, que consisteix en pressió, més fricció que provoca un pinçament dels teixits (això pot succeir quan la persona està incorporada en el llit i va relliscant cap a baix)
   • la humitat mantinguda en una zona de la pell
   • ús excessiu de cremes en el plecs corporals
   • plecs i objectes estranys a la roba o llit

FACTORS INTRÍNSECS O INTERNS

   • l’edat: La aparició de úlceres per pressió augmenta de forma important en persones d’edat avançada. Això és degut  a la pèrdua de l’elasticitat, turgència de la pell i la mala circulació sanguínia.
   • immobilitat ja sigui per raons neurològiques, com cognitives provoquen una postura mantinguda
   • la incontinència: La pell en contacte amb l’orina i la femta augmenta la humitat
   • estat nutricional: les persones desnodrides, amb un baix pes, li disminueix la quantitat de teixit subcutani i de greix això facilita la pressió del ós sobre la pell i com a conseqüència més propenció a l’aparició d’una UPP. Alhora una persona desnodrida té més dificultats a regenerar els teixits.
   • certes malalties poden interferir en el procés de curació o propiciar l’aparició de les UPP, com és el cas de la diabetis
   • la deshidratació: les pells excessivament seques pel baix consum d’aigua poden afavorir l’aparició de lesions cutànies.
   • dèficit sensorial. la falta de tacte, de pressió o temperatura poden facilitar les lesions
   • problemes de retorn venós que provoquen edemes

Existeix l’Escala de Braden que ens pot ajudar a avaluar el risc que té la persona amb dependència a patir una úlcera per pressió.

Les úlceres per pressió poden estar en diferents estadis:

  • Estadi I: la zona afectada està envermellida i no desapareix aquesta vermellor inclús transcorreguts 30 minuts des del canvi postural
  • Estadi II: és una llaga superficial amb aspecte d’abrasió, butllofa o lesió superficial. En aquest estadi només està afectada l’epidermis i la dermis més superficial
  • Estadi III: aquí ja observem una pèrdua total del gruix de la pell, necrosis del teixit subcutani
  • Estadi IV: hi ha una destrucció extensa de teixit que afecta al múscul o fins i tot ossos i tendons

Els punts més susceptibles de tenir una UPP són: 

    • orelles
    • zona occipital
    • espatlles
    • escàpules
    • colzes
    • vertebres
    • coxis
    • cresta ilíaca
    • trocànters
    • genolls
    • mal·lèols
    • talons

Podem dividir aquests punt de pressió segon sla posició:

Recomano la visita a la web  de Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. I una altre web interessant de consulta per professionals és Úlceras .net