RECURSOS

Segons la web WordReference.com entenem per recurs:

  1. Mitjà que serveix per aconseguir alguna cosa o per satisfer una necessitat. ex: Beure molta aigua i fer exercici són bons recursos per mantenir el cos sa.
  2. Reclamació escrita que es presenta a un poder judicial o administratiu per sol·licitar que canviïn o anul·lin la decisió que ha pres un organisme o una persona que té menys poder.
  3. Recursos Mitjans que es fan servir per viure i per subsistir: Al Tercer Món, la majoria de famílies no tenen recursos i moltes persones moren de fam.

 

Així, doncs, quan parlem de recursos assistencials ens referim a qualsevol servei o ajut econòmic que pugui contribuir a satisfer alguna necessitat de la persona. Aquests recursos poden ser públics, privats i d’entitats sense ànim de lucre.

En aquesta pàgina de Recursos es presenta la informació general d’algunes de les prestacions i serveis al qual podrien accedir les persones dependents.

Per rebre un assessorament i acompanyament personalitzat sobre els recursos i serveis existents, entre altres coses,  és recomanable contactar amb el Servei bàsic d’atenció social del districte, municipi o comarca on estigui la persona empadronada.

Recomano la lectura de totes les subpàgines: