Grau de discapacitat

Segons el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya una persona amb discapacitat és:

“Qualsevol persona que tingui una malaltia congènita o adquirida que origina deficiències de caràcter previsiblement permanent i que li provoquen una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal, pot ser reconegut amb un grau de discapacitat. Cal per això, que la o les malalties que afecten a la persona hagin estat prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.”

També podem parlar de diferents tipus de discapacitat:

  • física,
  • sensorial
  • de la comunicació i la parla
  • intel·lectual
  • derivada de trastorn mental

Per fer la sol·licitud del Reconeixement o  revisió del grau de la discapacitat podeu fer-ho on-line a la pàgina web de la Generalitat, però és més recomanable que demaneu assessorament a Servei bàsic d’atenció social del poble i ciutat on la persona sol·licitant està empadronada o a qualsevol oficina d’Afers socials i famílies del la Generalitat de Catalunya.

Tots els beneficis que proporciona el reconeixement del Grau de Discapacitat els trobareu en aquesta pàgina web:  “Per a què serveix el reconeixement de la discapacitat”