Ajudes productes de suport

Catàleg PAO

El Servei Català de la Salut té un Catàleg de prestacions ortoprotètiques

Es tracta d’ajudes econòmiques que dona CatSalut per tal d’adquirir: pròtesis, ortesis, carrutxes, caminadors, coixins antiescares, cadires de rodes…

Per accedir a aquest ajut econòmic és necessari que el metge rehabilitador en faci la recepta abans de l’alta hospitalària. Si la persona no està ingressada cal anar al metge de família i explicar les dificultats que presenta per caminar o desplaçar-se, … i aquest concertarà una visita amb un metge rehabilitador o traumatòleg  de l’hospital de referència per fer la sol·licitud de la prestació a CatSalut.

Ajudes PUA

En què consisteixen aquestes ajudes?

Les ajudes PUA que pertanyen al Departament de Treball, Afers socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, consisteixen en prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat per cobrir les següents necessitats:

1. Prestacions per a mobilitat i transport
1.1 Prestacions per a mobilitat.
1.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.
1.1.2 Adaptació de vehicle
1.2 Prestacions per a transport per assistir a determinats serveis.
1.2.1 Atenció precoç.
1.2.2 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys.
2. Prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació.

Els interessats hauran de presentar un pressupost o factura amb data del mateix any en el que es presenten a la conocatòria. El departament de la generalitat corresponen valora la cas i respon al sol·licitant aprovant o denegant l’ajut.

Va adreçat a:

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en cas de no tenir encara el reconeixement en el moment de la convocatòria  es pot presentar una còpia de la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat. Aquesta per això ha d’hver-se fet abans de la publicació d’aquesta de l’Ordre de convocatòria.

També poden ser beneficiaris les persones que reben una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o d’incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Atenció: Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

Atenció: la convocatària d’aquestes prestacions s’obren cada any en períodes molt curts. Es recomanable que us poseu en contacte  amb l’Oficina d’Afers Socials i Famílies que us correspon per demanar informació sobre quan s’obrirà el període de sol·licitud i com fer-la. També podeu contactar amb el/la treballador/a social de referència del  Servei bàsic d’atenció social  que us correspon segons el domicili d’empadronament. Finalment també, recordeu que podeu rebre assessorament dels Sírius.

Banc d’ajudes tècniques (BAT)

En què consisteixen aquests serveis?

Són serveis de préstec o de lloguer molt assequibles de productes de suport   per a persones grans o amb dependència. També en la mejoria ofereixen l’assessorament d’un terapeuta ocupacional que ajuda a trobar solucions en la realització de les activitats de la vida diària.

Va adreçat a:

Cada un dels centres disposa d’una normativa pròpia de prèstec. Cal demanar  informació  el treballador/a social del Servei bàsic d’atenció social  o contactant directament amb el BAT que correspongui segons el  lloc de residència del beneficiari.

Relació de bancs d’ajudes tècniques de Catalunya