TENIR CURA

Tenir cura és un sinònim de cuidar. Podem definir-ho com l’acte de dedicar-se a algú o alguna cosa. La dedicació a la persona ha de ser l’adequada a les necessitats d’aquesta. Hem de ser conscients que hi haurà persones que només necessitaran una petita ajuda per realitzar les Activitats de la vida diària (AVD) i altres que necessitaran un suport en tot. Cal ajustar en cada moment quines són les nostres funcions com a cuidador. Hem d’evitar ajudar més del compte (s’ha de potenciar l’autonomia de l’usuari deixant-li fer tot el que pugui pel seu compte)  i també cal que sapiguem en cada moment com hem d’atendre la persona (saber mobilitzar i prevenir les úlceres per pressió quan cal).

Cuidar d’una persona dependent no és fàcil. Primer ens cal conèixer bé com està la persona que atendrem i quines coses pot i no pot fer, seguidament hem de tenir els coneixements necessaris per la prevenció del deterioroment d’aquesta.

Tant el cuidador professional, com el no professional (quan es tracta d’un familiar), li cal aprendre, llegir i estudiar com ha de ser la cura de la persona que ha d’atendre. Una mala atenció pot portar a un empitjorament general de l’estat de salut de la persona atesa.

Recomano la lectura de totes les subpàgines.