Targetes d’aparcament

La targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és un document que dóna dret al titular d’aquesta, a aturar o estacionar el vehicle que el transporta , a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Encara que existeix el DECRET 97/2002, de 5 de març que determina l’ús que se’n pot fer, hi ha algun punt una mica ambigu que pot variar d’una població  un altre, per això és recomanable assabentar-se de quina és la normativa municipal que hi ha en una població quan es va per primera vegada.

La targeta el que dona segur és el dret a estacionar a reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, sempre i quan la persona titular de la targeta viatgi en el vehicle. Un cop estacionat la targeta s’ha de deixar ben visible.

Hi ha tres modalitats:

  • Targeta per a persones conductores, cal que la persona tingui el carnet de conduir vigent.
  • Targeta per a persones no conductores, la persona sol·licitant no condueix i la necessita perquè els cuidadors la portin on ho necessiti amb el vehicle. Es pot utilitzar sempre que en el cotxe en qüestió hi viatgi la titular de la targeta.
  • Targeta per a transport col·lectiu, és per vehicles adaptats per a grups de persones amb mobilitat reduïda

Requisits:

És imprescindible que la persona tingui reconegut un 33% o més de discapacitat i que superi el barem de mobilitat.

Per sol·licitar la targeta cal que la persona amb discapacitat es dirigeixi  a l’Ajuntament del poble o ciutat on està empadronat i la sol·liciti per escrit (entrant una instància a l’oficina d’atenció al ciutadà).

La informació sobre la normativa la trobareu resumida en el tríptic informatiu de la Generalitat.