Serveis

Les persones amb dependència poden contractar diferents tipus de serveis segons les seves necessitats:

Serveis de prevenció de la situació de dependència i de la promoció de l’autonomia personal.
-Serveis de menjador a domicili
Servei de teleassistència
Servei d’atenció a domicili: atenció professional d’un cuidador a la residència del sol·licitant per a donar suport a la realització de les activitats de higiene, alimentació, etc o a l’ajuda de les feines domèstiques
Servei de centre de dia
Servei d’atenció residencial

La web de la Generaliat disposa d’un directori d’establiments i serveis de gent gran.

Aquests serveis poden estar en part subvencionats en funció del Grau de Dependència reconegut i/o la situació econòmica. Recordeu que és imprescindible contactar amb Serveis Socials de la població on la persona amb manca d’autonomia està empadronada per tal de sol·licitar el reconeixement del grau de dependència i poder elaborar el pla d’atenció individualitzat amb el treballar/a social que li correspon.