Canvis posturals


Definim com a canvi postural el gest que fem per modificar la posició del nostre cos. Aquest pot ser realitzat per nosaltres mateixos o per un cuidador.

Tota persona necessita constantment anar canviant la postura per evitar que se li dormi el braç o la cama o comenci el dolor.

A les persones amb manca d’autonomia per canviar de posició necessiten d’altres persones que els hi facin per a elles.

Continua llegint «Canvis posturals»