Canvis posturals llit: consells a tenir en compte


Quan la persona amb dependència està en repòs en el llit , cal que vagi canviant de postura com a mínim cada 2 hores. Si la persona no ho pot fer per si sola, el cuifdador/a l’haurà d’ajudar.

Per això, és important que la persona encarregada de fer aquestes mobilitzacions sàpiga algunes consells que poden evitar que es faci mal a l’esquena o faci mal a la persona atesa.

Quan parlem de canvis posturals al llit en referim canviar la persona de boca amunt (decúbit supí) a posar-la tombada de costat dret (decúbit lateral dret ) o de costat esquerra (decúbit lateral esquerra ) o viceversa. Continua llegint «Canvis posturals llit: consells a tenir en compte»

Nutrició per les úlceres per pressió


La nutrició intervé en tots els aspectes de la nostra vida, i sobretot en una persona quan presenta una malaltia o lesió.  Les úlceres per pressió (UPP), tal i com s’expliquen a la pàgina  Úlceres per pressió , és una lesió dels teixits que pot ser més o menys profunda i que està produïda per una pressió constant, fricció o fricció i pressió alhora sobre la pell. Hi ha persones més o menys propenses i que l’Escala de Braden ens pot ajudar a identificar. Tal i com ens indica aquesta escala les persones desnodrides tenen més risc de patir una UPP.

La desnutrició provoca una pèrdua de pes (perden teixit gras a sota la pell i de múscul) i una falta d’ingesta de proteïnes i de vitamines necessàries per la regeneració cel·lular.

Alhora està demostrat  que una bona nutrició pot afavorir la regeneració cel·lular del teixit danyat. Per exemple, per la cicatrització de les ferides són important els següents nutrients: l’arginina, vitamina A i C, el zinc i els àcids grassos omega-3.

Per tant,  poden concloure que un bon tractament nutricional de les persones dependents pot prevenir o curar una UPP.

Continua llegint «Nutrició per les úlceres per pressió»

Productes de suport, prevenció de les úlceres per pressió

Les úlceres de pressió es poden prevenir en la majoria dels casos. Per aconseguir-ho cal sobretot actuar sobre els factors extrínsecs i controlar els intrínsecs descrits en la pàgina Úlceres per Pressió (UPP).

Hi ha productes de suport que poden ajudar en la prevenció i la cura de les UPP.  Aquestes eines a part de poder reduir la pressió del cos sobre la superfície a on està recolzat, també faciliten el bon posicionament, dos dels punts bàsics més importants per la prevenció de la lesió.

Alguns dels productes de suport que poden ajudar:

  • els llits articulats (imatge!) poden facilitar el posicionament de la persona quan està tombada i això afavorir la prevenció de les UPP
(imatge1)

Continua llegint «Productes de suport, prevenció de les úlceres per pressió»

Higiene, úlceres per pressió

Una de les claus principals per prevenir les úlceres per pressió o afavorir la seva curació és la correcta higiene de la pell.

Es recomanen les següents  indicacions en el moment de la higiene:

  • fer ús d’esponges suaus i sabons neutres
  • observar sempre l’estat de la pell en cada una de les higienes que es realitzen a la persona amb dependència, sobretot d’aquelles zones on hi hagi plecs i en les zones on hi hagi les prominències òssies
  • procurar que la pell estigui ben hidratada però sense humitat. Per aconseguir això, cal que apliquem crema quan fem la dutxa o bany, si és necessari, i que procurem que s’absorbeixi bé. Recorda que per l’aplicació farem una fricció suau sobre la pell de forma que no pressionem, ni friccionem massa.
  • fer canvis de compreses o bolquers quan estiguin mullats o bruts, ja que humitat afavoreix la irritació de la pell. En cas de no ser possible els canvis amb freqüència es pot optar pels recol·lectors d’orina en el cas dels homes.
  • quan assequem la pell després del bany procurar no friccionar sinó eixugar fent petits tocs amb la tovallola

Canvis posturals


Definim com a canvi postural el gest que fem per modificar la posició del nostre cos. Aquest pot ser realitzat per nosaltres mateixos o per un cuidador.

Tota persona necessita constantment anar canviant la postura per evitar que se li dormi el braç o la cama o comenci el dolor.

A les persones amb manca d’autonomia per canviar de posició necessiten d’altres persones que els hi facin per a elles.

Continua llegint «Canvis posturals»