Proteïnes a la vellesa

La proteïna és un nutrient bàsic en la nostra alimentació, i sobretot també, en la nutrició de la gent gran per les funcions que se li atribueixen:

 •  estructural: participa en la creació de teixits nous que es produeixen en el desgast diari. S’han fet estudis que resalten la importància del consum de proteïnes a la vellesa per tal de mantenir la força i la massa muscular.
 •  són la base de nombrosos enzims, hormones, anticossos…, que duen a terme nombroses reaccions químiques , com és el cas de la insulina (hormona que facilita l’absorció de la glucosa i així poder ser usada com a font d’energia).
 • funció de transport, com és el cas de l’hemoglobina que transporta l’oxigen per la sang
 •  defensiva, actuant com a anticossos com és el cas de la immunoglobulines
 • i poden fer una funció energètica en cas que el nostre cos tingui una deficiència de hidrats de carboni.

Continua llegint «Proteïnes a la vellesa»

Nutrició per les úlceres per pressió


La nutrició intervé en tots els aspectes de la nostra vida, i sobretot en una persona quan presenta una malaltia o lesió.  Les úlceres per pressió (UPP), tal i com s’expliquen a la pàgina  Úlceres per pressió , és una lesió dels teixits que pot ser més o menys profunda i que està produïda per una pressió constant, fricció o fricció i pressió alhora sobre la pell. Hi ha persones més o menys propenses i que l’Escala de Braden ens pot ajudar a identificar. Tal i com ens indica aquesta escala les persones desnodrides tenen més risc de patir una UPP.

La desnutrició provoca una pèrdua de pes (perden teixit gras a sota la pell i de múscul) i una falta d’ingesta de proteïnes i de vitamines necessàries per la regeneració cel·lular.

Alhora està demostrat  que una bona nutrició pot afavorir la regeneració cel·lular del teixit danyat. Per exemple, per la cicatrització de les ferides són important els següents nutrients: l’arginina, vitamina A i C, el zinc i els àcids grassos omega-3.

Per tant,  poden concloure que un bon tractament nutricional de les persones dependents pot prevenir o curar una UPP.

Continua llegint «Nutrició per les úlceres per pressió»

Hidratació persona amb dependència

Les persones amb dependència poden tenir la dificultat de identificar i/o demanar el què necessiten, sobretot en cas de demència.

És per això, que en aquests casos el cuidador ha de ser molt curós en l’atenció de la persona cuidada i ha de procurar donar-li a aquesta tot el què pot necessitar.

Tot esser viu necessita consumir l’aigua que el seu cos necessita, per facilitar el transport de nutrients i eliminar les substàncies de rebuig. També per regular bé la temperatura corporal, a través de la suor i lubricar les articulacions i les visceres,  entre altres funcions.

Continua llegint «Hidratació persona amb dependència»

Productes de suport, prevenció de les úlceres per pressió

Les úlceres de pressió es poden prevenir en la majoria dels casos. Per aconseguir-ho cal sobretot actuar sobre els factors extrínsecs i controlar els intrínsecs descrits en la pàgina Úlceres per Pressió (UPP).

Hi ha productes de suport que poden ajudar en la prevenció i la cura de les UPP.  Aquestes eines a part de poder reduir la pressió del cos sobre la superfície a on està recolzat, també faciliten el bon posicionament, dos dels punts bàsics més importants per la prevenció de la lesió.

Alguns dels productes de suport que poden ajudar:

 • els llits articulats (imatge!) poden facilitar el posicionament de la persona quan està tombada i això afavorir la prevenció de les UPP
(imatge1)

Continua llegint «Productes de suport, prevenció de les úlceres per pressió»

Olis i greixos a la vellesa, els necessitem?


Els greixos, o altrament anomenats lípids, és un nutrient utilitzat com a font de reserva d’energia, formen part de la membrana cel·lular, i també participen en el transport i l’absorció de les vitamines. Són necessaris a totes les edats ja que intervenen en els processos cel·lulars.

De totes maneres a mesura que ens anem fent gran podem necessitar reduir el consum de greixos per evitar l’acumulació d’aquests en els vasos sanguinis.

Continua llegint «Olis i greixos a la vellesa, els necessitem?»

Higiene, úlceres per pressió

Una de les claus principals per prevenir les úlceres per pressió o afavorir la seva curació és la correcta higiene de la pell.

Es recomanen les següents  indicacions en el moment de la higiene:

 • fer ús d’esponges suaus i sabons neutres
 • observar sempre l’estat de la pell en cada una de les higienes que es realitzen a la persona amb dependència, sobretot d’aquelles zones on hi hagi plecs i en les zones on hi hagi les prominències òssies
 • procurar que la pell estigui ben hidratada però sense humitat. Per aconseguir això, cal que apliquem crema quan fem la dutxa o bany, si és necessari, i que procurem que s’absorbeixi bé. Recorda que per l’aplicació farem una fricció suau sobre la pell de forma que no pressionem, ni friccionem massa.
 • fer canvis de compreses o bolquers quan estiguin mullats o bruts, ja que humitat afavoreix la irritació de la pell. En cas de no ser possible els canvis amb freqüència es pot optar pels recol·lectors d’orina en el cas dels homes.
 • quan assequem la pell després del bany procurar no friccionar sinó eixugar fent petits tocs amb la tovallola

Fusta i cadira giratòria de banyera

Són ajudes tècniques molt interessant en cas de tenir una banyera i no poder fer una obra d’adaptació del bany.

La fusta de banyera i la cadira giratòria tenen la funció de:

 • Facilitar la transferència a la banyera. La persona seu a la fusta o cadira giratòria i  després entra les cames dins la banyera
 • Servir de suport alhora de l’higiene, ja que ens permet seure mentre ens rentem

Alhora de triar-ne un tipus, cal tenir el compte sobretot:

 • les dimensions de la banyera ( llargada i amplada)
 • si la persona podrà passar les cames a dins de la banyera perquè té prou flexió de maluc ( atenció en cas de pròtesis de maluc)
 • el pes de la persona (cada fusta o cadira giratòria suporta un pes màxim, cal tenir-ho en compte en cas que la persona usuària tingui obesitat)
 • l’amplada que ocupa la persona asseguda en una cadira.

Tipus de cadires i algunes característiques tècniques:

 • Cadira giratòria: molt adequada per quan la persona necessita un respatller i reposabraços. Atenció: cal mesurar bé la banyera abans de adquirir-la i cal tenir en compte si li quedarà prou espai a la persona per poder passar les cames.

Continua llegint «Fusta i cadira giratòria de banyera»

Els hidrats de carboni a la vellesa

Els hidrats de carboni (HC) són els nutrients que ens aporten l’energia de forma més immediata. Els hidrats de carboni tenen una funció principal en el nostra organisme: la de font d’energia que ens serveix de combustible pel metabolisme. També se’ls hi atribueixen altres funcions molt importants:

 • la glucosa és un nutrient molt important pel sistema nerviós central
 • evita que l’organisme utilitzi les proteïnes com a font d’energia ( un consum inadequat de hidrats de carboni en la persona gran pot implicar una pèrdua de la massa muscular)
 • funció reguladora del trànsit intestinal
 • contribueixen a la síntesis de ADN
 • també contribueix en la desintoxicació del cos de compostos tòxics, ja siguin interns com externs per tal de poder-los eliminar fent-los soluble en aigua.

Continua llegint «Els hidrats de carboni a la vellesa»

Les caigudes

La caiguda d’una persona gran o amb dificultats per moure’s pot suposar una complicació del seu estat general.

Una caiguda es pot produir per raons intrínseques (causes internes de la persona) diverses:

 • Problemes d’equilibri
 • Debilitat muscular a les cames
 • Fractura d’un os
 • Lesions musculars
 • Ceguera o visió reduïda
 • demència, desorientació, deteriorament cognitiu
 • Insuficiència cardíaca i/o respiratòria
 • mareig o baixada de sucre
 • desmai com a efecte secundari per alguna medicació

Continua llegint «Les caigudes»