Disfàgia. Evitar complicacions.

La disfàgia és la dificultat de deglutir els aliments líquids i/o els sòlids. El pacient té sensació d’adherència o obstrucció al pas dels aliments. Hi ha múltiples malalties que poden alterar la deglució dels aliments, com poden ser:

  • malalties neurològiques i musculars
  •  neoplàsies o cirurgia del coll
  • malalties del tub digestiu superior
  • defectes congènits.

Tipus:

– Orofaríngia (DO): produïda per alteracionsneurològiques (ICTUS, Alzheimer, Parkinson, Esclerosimúltiple) o musculars (miastènia greu: debilitatmuscular greu) — s’afecta més la deglució de líquidsque de sòlids

– Esofàgica: produïda per malalties obstructives(neoplàsia) s’afecta la deglució de sòlids. O provocada per una alteració motora —- s’afecta tant els sòlidscom els líquids.

Continua llegint «Disfàgia. Evitar complicacions.»